Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní vyšetření štítné žlázy v těhotenství
Název práce v češtině: Laboratorní vyšetření štítné žlázy v těhotenství
Název v anglickém jazyce: Laboratory investigation of thyreoidea in pregnancy
Klíčová slova: těhotenství štítná žláza laboratorní vyšetření
Klíčová slova anglicky: pregnancy thyreoidea laboratory investigation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2016
Oponenti: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literatury k tématu s využitím databáze Medline a literatury uložené na pracovišti.
Zpracování literatury - vypracování přehledu současného stavu poznání ve sledované oblasti a konkretizace cílů práce.
Měření a sběr výsledků vyšetření štítné žlázy u souboru probandů na pracovišti Medik.Test Hlinsko v Čechách.
Hodnocení a statistické zpracování výsledků.
Sepsání písemného elaborátu.
Seznam odborné literatury
1/ Cleary-Goldman J., Malone. D.F., Lambert-Messerlian G., Sullivan L., Canick J., Porter F., Luthy D., Gross S., Banchi W. D., D´Alton E.M., for the FASTER Consortium ( 2008 ) Maternal Thyroid Hypofunction and Pregnancy Outcome . Obstet Gynecol , 112, str.85-95
2/ FAQ: Thyroid disease and pregnancy - American Thyroid Association, posted on June 6, 2012 [ cit. 28.11.2012]. Dostupné z 3/ Oborná I., Hansmanová L., ( 2009) Význam poruch štítné žlázy v diagnostice a terapii ženské neplodnosti . In vivo diagnostica, 13, str. 23 -25.

4/ Špitálníková S., (2008) Poruchy funkce štítné žlázy v těhotenství, Moje zdraví rubrika Endokrinologie 36/72, s.30

5/ Hauerová D., Pikner R., Topolčan O., Mrázová D., Holubec jr L., Pecen L., (2002 ) Tyreopatie u těhotných žen a jejich vývoj po porodu. Vnitř. Lék , 48(11):1060-1064.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK