Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika a rozšíření recentních svahových pohybů na úpatí Krušných hor Regionální studie: Jezeří
Název práce v češtině: Dynamika a rozšíření recentních svahových pohybů na úpatí Krušných hor Regionální studie: Jezeří
Název v anglickém jazyce: Dynamics and spatial extension of recent landslides at the foot of Krušné Hory Mts. Regional study: Jezeří
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2012
Datum zadání: 05.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:05.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.12.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK