Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Složení a aktivita mikrobiálních společenstev v půdě kontaminované těžkými kovy
Název práce v češtině: Složení a aktivita mikrobiálních společenstev v půdě kontaminované těžkými kovy
Název v anglickém jazyce: Composition and activity of microbial communities in soil contaminated by heavy metals
Klíčová slova: aktinobakterie, těžké kovy, respirace, T-RFLP, kvantitativní PCR
Klíčová slova anglicky: aktinobacteria, heavy metals, respiration, T-RFLP, quantitative PCR
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2012
Datum zadání: 14.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Oponenti: RNDr. Blanka Zikánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK