Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení odvodnitelnosti vodárenských kalů metodou CST.
Název práce v češtině: Zhodnocení odvodnitelnosti vodárenských kalů metodou CST.
Název v anglickém jazyce: Evaluation of dewatering of waterworks sludges with CST method
Klíčová slova: vodárenské kaly, odvodnění, metoda CST
Klíčová slova anglicky: waterworks sludges, dewatering, methodology CST
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2013
Datum zadání: 23.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: Ing. Petr Vašek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Složení a vlastnosti vodárenského kalu závisí především na kvalitě čištěné vody a zvolené technologii úpravy vody. Kapalnou fázi kalu představuje kalová voda a tuhou fázi částice různého tvaru a velikosti. Voda je v kalu přítomna ve formě volné, koloidně vázané a ve formě chemicky vázané. Při úpravě podzemní vody, která má stabilní složení, kvalita a kvantita kalu bude vždy stejná. Pokud však upravujeme vodu povrchovou, kvalita i kvantita kalu se někdy může citelně měnit. Vodárenský kal obvykle obsahuje organické a minerální suspenze. Náplň práce bude dána následujícím schématem :
Laboratorní testy – zkoušení vybraných polykoagukantů – vzorky surového kalu odběr 1-2x měsíčně, testy CST
Provozní kalový – polykoagulant bude dávkován do konečného kalu, testy CST
Provozní – technologický – sledování vlastností kalů, bude-li dávkován polykoagulant v průběhu procesu a v závislosti na zaústění . testy CST.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK