Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Accurate Quantum Mechanical Calculations on Noncovalent Interactions: Rationalization of X-ray Crystal Geometries by Quantum Chemistry Tools
Název práce v češtině: Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie
Název v anglickém jazyce: Accurate Quantum Mechanical Calculations on Noncovalent Interactions: Rationalization of X-ray Crystal Geometries by Quantum Chemistry Tools
Klíčová slova anglicky: Non-empirical semi-empirical calculations; coupled cluster method; SAPT method
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2012
Datum zadání: 14.11.2012
Datum a čas obhajoby: 19.04.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2017
Oponenti: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
  doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tématem doktorské práce bude vývoj kvantově-mechanických výpočetních metod pro popis nekovalentních interakcí ve velkých molekulárních systémech a jejich aplikace ve studiu biomolekul. Toto téma zahrnuje přesné referenční výpočty na modelových systémech, návrh nových metod nebo korekcí pro stávající metody, jejich parametrizaci a testování. Tyto metody budou použity zejména pro výpočty interakcí biomolekul s léčivy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK