Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Omezení výkonu vlastnických práv v ochranných pásmech
Název práce v češtině: Omezení výkonu vlastnických práv v ochranných pásmech
Název v anglickém jazyce: Restrictions of exercise of proprietary rights in protective zone
Klíčová slova: ochranná pásma, vlastnické právo, omezení, náhrady
Klíčová slova anglicky: protective zones, property right, restrictions, compensations
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2014
Datum a čas obhajoby: 27.01.2014 11:00
Místo konání obhajoby: 3.patro místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2014
Oponenti: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK