Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Souvislost mezi spokojeností v partnerském vztahu a neverbálními akty partnerů
Název práce v češtině: Souvislost mezi spokojeností v partnerském vztahu a neverbálními akty partnerů
Název v anglickém jazyce: The Relationship Between Satisfaction In a Romantic Partnership and Non-verbal Behaviour of the Couple
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2012
Datum zadání: 14.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Bc. Věra Pivoňková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK