Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence kolorektálního karcinomu
Název práce v češtině: Prevence kolorektálního karcinomu
Název v anglickém jazyce: Prevention of the colorectal carcinoma
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2005
Datum zadání: 24.10.2005
Datum a čas obhajoby: 20.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK