Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální diferenciace plodnosti mladých žen v České republice
Název práce v češtině: Regionální diferenciace plodnosti mladých žen v České republice
Název v anglickém jazyce: Regional differences in fertility of teenage woman in the Czech Republic
Klíčová slova: mladá matka, časné mateřství, plodnost, kraj
Klíčová slova anglicky: young mother, early motherthood, fertility, region
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2012
Datum zadání: 24.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK