Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hu, Sia a Heka v Textech rakví
Název práce v češtině: Hu, Sia a Heka v Textech rakví
Název v anglickém jazyce: Hu, Sia and Heka in the Coffin Texts
Klíčová slova: Texty rakví, magie, paměť, hieroglyfy, magie slov, Heka, Hu, Sia
Klíčová slova anglicky: The Coffin Texts, magic, memory, hieroglyphs, magic of the words, Heka, Hu, Sia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2012
Datum zadání: 19.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2013
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se na základě interpretace vybraných říkadel Textů rakví bude věnovat konceptu magické moci slov, písma a jazyka ve starověkém Egyptě, s přihlédnutím k pojetí paměti a zapamatovávání si těchto slov. Ze zmíněných textů vyplývá, že bylo třeba pamatovat si správné slovo či slova (Hu), mít určité vědomosti nebo znalosti, případně vědět, jakým způsobem se na text dívat (Sia), a tak se dostat až ke znalosti magie (Heka). V souvislosti s tím se práce pokusí nastínit některé roviny a významy staroegyptských nábožensko-magických textů a možnosti jejich interpretace díky lingvistické i obrazové stránce staroegyptského jazyka.
Seznam odborné literatury
Buck, Adriaan de: The Egyptian Coffin text, I – VII, Chicago: University of Chicago Press, 1935 – 61.
Faulkner, Raymond O. : The ancient Egyptian Coffin texts, I-III, Warminster: Aris & Phillips, 1973 – 78.
Ritner, Robert Kriech : The mechanics of ancient Egyptian magical practice. 4th printing. Chicago, Illinois: Oriental Institute of the University of Chicago, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK