Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plavání jako ukazatel normálního a změněného vývoje laboratorního potkana
Název práce v češtině: Plavání jako ukazatel normálního a změněného vývoje laboratorního potkana
Název v anglickém jazyce: Swimming as an indicator of normal and altered development of the rat
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2012
Datum zadání: 15.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2013
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: Mgr. Mariana Pospíšilová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK