Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diverzita rodu Frustulia v severní Evropě
Název práce v češtině: Diverzita rodu Frustulia v severní Evropě
Název v anglickém jazyce: Diversity of the genus Frustulia in northern Europe
Klíčová slova: Frustulia, fylogeneze, morfologie, rozšíření
Klíčová slova anglicky: Frustulia, phylogeny, morphology, dispersal
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Urbánková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2012
Datum zadání: 30.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: RNDr. Jana Veselá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK