Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rtuť v dnových sedimentech z důlní a hutní oblasti: porovnání vzorkovacích kampaní po 10 letech
Název práce v češtině: Rtuť v dnových sedimentech z důlní a hutní oblasti: porovnání vzorkovacích kampaní po 10 letech
Název v anglickém jazyce: Mercury in stream sediments from a mining/smelting area: Sampling campaigns 10 years apart
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2012
Datum zadání: 13.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK