Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezidruhové kopírování zpěvů u ptáků: mechanismy vzniku a evoluční důsledky
Název práce v češtině: Mezidruhové kopírování zpěvů u ptáků: mechanismy vzniku a evoluční důsledky
Název v anglickém jazyce: Interspecific song copying in birds: causes and evolutionary consequences
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.08.2014
Datum zadání: 05.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: Mgr. Jana Vokurková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Předběžná náplň práce
U řady skupin ptáků se vyskytuje fenomén tzv. smíšených zpěvů, kdy jedinci (obvykle samci) jednoho druhu zařazují do svého repertoáru slabiky, fráze nebo celé zpěvy zkopírované od jiného, obvykle příbuzného druhu. Ke vzniku smíšených zpěvů dochází pravděpodobně několika různými mechanismy (např. chybným vzorem v době učení zpěvu nebo mezidruhovým křížením) a existuje několik hypotéz, jaký význam tento jev pro příslušné druhy má. Bakalářská práce by měla na známých případech mezidruhového kopírování zpěvu formou rešerše shrnout způsoby jeho vzniku a zhodnotit možné evoluční důsledky.
Navazující diplomová práce by se měla věnovat vlivu smíšených zpěvů na preference samice na modelovém systému slavíků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK