Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Knihovna neuronových sítí s editorem
Název práce v češtině: Knihovna neuronových sítí s editorem
Název v anglickém jazyce: Neural Network Library and Editor
Klíčová slova: neuronová síť, vícevrstvý perceptron, samoorganizující se mapa, algoritmus zpětného šíření chyby, algoritmus kompetitivního učení
Klíčová slova anglicky: neural network, multilayer perceptron, self-organizing map, backpropagation, competitive learning
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2012
Datum zadání: 10.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2012
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: Mgr. Klára Pešková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit knihovnu neuronových sítí s editorem. Knihovna bude implementovat sítě multilayer perceptron, self-organizing map a některé jejich učící algoritmy. Bude navržená tak, aby nic nebránilo rozšíření knihovny o další typy sítí. Oproti ostatním knihovnám budou součástí knihovny grafické ovládací prvky, které budou umět manipulovat se sítěmi. Programátor používající knihovnu pak nebude muset psát vlastní prvky pro manipulaci se sítěmi ve své aplikaci. Další výhodou knihovny bude editor pro jednoduchou práci se sítěmi. Programátor bude mít možnost v editoru síť vytvořit, vycvičit, uložit a následně využít ve své aplikaci. Práce bude napsána v programovacím jazyce C# a pro grafické ovládací prvky bude využita technologie WPF.
Seznam odborné literatury
• David Kriesel: A Brief Introduction to Neural Networks, www.dkriesel.com
• Teuvo Kohonen: Self-Organizing Maps, Springer, 2001
• Ben Kröse, Patrick van der Smagt: An introduction to neural networks, The University of Amsterdam, 1996
• Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK