Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozšířený editor komponentových architektur pro MEF
Název práce v češtině: Rozšířený editor komponentových architektur pro MEF
Název v anglickém jazyce: Enhanced Editor of MEF Component Architectures
Klíčová slova: MEF, editor, Visual Studio 2012, komponentové aplikace
Klíčová slova anglicky: MEF, editor, Visual Studio 2012, component-based applications
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2012
Datum zadání: 09.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je implementovat editor komponentových architektur pro komponentovou knihovnu MEF (Managed Extensibility Framework) z .NET 4.0. Editor by měl být schopen provádět analýzu kódu, který zajištuje vytvoření komponentové architektury za běhu analyzované aplikace. Zjištěnou architekturu by měl editor v přehledné formě graficky zobrazit, umožnit uživateli v ní provádět změny, a také podle těchto změn znovu vygenerovat opravený kód aplikace. Editor by neměl být vázán na konkrétní jazyk, ale měl by být navržen v maximální možné míře jako rozšiřitelný. Jako součást této práce bude editor obsahovat podporu pro analýzu a generování zdrojového kódu v jazyce C# a také podporu pro analýzu CIL kódu zkompilovaných řízených assembly. Editor bude plně zaintegrován do vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2010 – prozkoumána by měla být i možnost integrace práce do nové verze 2012. Práce by měla být přirozeným rozšířením a doplněním bakalářské práce téhož autora.
Seznam odborné literatury
Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010

Serge Lidin: Expert .NET 2.0 IL Assembler, Apress, August 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK