Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
The crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci in its introduced ranges: vectors, introduction pathways, genetic variation and host-pathogen interactions
Název práce v češtině: Vektory, šíření a genetická variabilita patogenu račího moru v oblastech, kam byl zavlečen
Název v anglickém jazyce: The crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci in its introduced ranges: vectors, introduction pathways, genetic variation and host-pathogen interactions
Klíčová slova: NICS, alien species, račí mor, Aphanomyces astaci, Procambarus, Orconectes, dopady invazních druhů
Klíčová slova anglicky: NICS, nepůvodní druhy, crayfish plague, Aphanomyces astaci, Procambarus, Orconectes, invasive species impacts
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2012
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 02.09.2016 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2016
Oponenti: Dr. Leopold Füreder
  Trude Vralstad, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK