Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Motivace pedagogických pracovníků v mateřských školách
Název práce v češtině: Motivace pedagogických pracovníků v mateřských školách
Název v anglickém jazyce: Motivation of teaching staff in kindergartens
Klíčová slova: motivace, pozitivní motivační faktory, demotivátory, teorie motivace, motivační systém
Klíčová slova anglicky: motivation, positive motivation factor, demotivation, theory of motivation, motivation system
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2012
Datum zadání: 09.11.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 16:10
Místo konání obhajoby: katerda CŠM Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce byla zadána v souladu s metodickým materiálem vydaným CŠM PedF UK v Praze v roce 2011.
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu, který byl vypracován studentem a uložen na moodle.
Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v uvedeném materiálu.
Práce musí splňovat kritéria pro diplomové práce, autor tím dokládá dostačenou kompetentnost pro další odbornou a vědeckou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK