Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální ohlas Škvoreckého Zbabělců v 50. a 60. letech 20. století
Název práce v češtině: Mediální ohlas Škvoreckého Zbabělců v 50. a 60. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Media responses of Cowards by Josef Skvorecky in the 50th and 60th the th century
Klíčová slova: Škvorecký, Zbabělci, kritický ohlas, recenze, periodika
Klíčová slova anglicky: Skvorecky, The Cowards, critical feedback, reviews, periodicals
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2012
Datum zadání: 09.11.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: prof. MgA. David Jan Novotný
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá analytickým zhodnocením kritických reakcí na vydání Škvoreckého románu Zbabělci v 50. a 60. letech 20. století. Obě desetiletí byly specifické svou politicko-společenskou atmosférou. Charakteristika 50. i 60. let se tedy liší
a specifika obou desetiletích se pak odráží v kritických reakcích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the analytical evaluation of the critical reaction to Skvorecky's novel The Cowards in the 50s and 60s of the 20th century. These two decades have been specific by its political and social atmosphere. Characteristics of the 50s and 60s are different and therefore different specificities of the two decades are reflected in the critical reactions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK