Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Limitace druhového bohatství
Název práce v češtině: Limitace druhového bohatství
Název v anglickém jazyce: Limitation of species richness
Klíčová slova: druhové bohatství, originace, speciace, extinkce, diverzifikace, evidence limitace, diverzita
Klíčová slova anglicky: species richness, origination, speciation, extinction, diversification, evidence of limitation, diversity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: Mgr. Irena Šímová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shromáždit doklady toho, že existuje limitace počtu druhů, které jsou schopny žít v daném prostředí, a že ekologická společenstva mohou být saturovaná tak, že další zvyšování počtu druhů není možné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK