Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klinické využití statistického parametrického mapování 18 FDG PET u pacientů se sluchovými halucinacemi
Název práce v češtině: Klinické využití statistického parametrického mapování 18 FDG PET u pacientů se sluchovými halucinacemi
Název v anglickém jazyce: Using statistical paramertic mapping and 18 FDG PET in patients with
auditory hallucinations in clinical practice
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Vedoucí / školitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2006
Datum zadání: 04.04.2006
Datum a čas obhajoby: 21.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK