Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vývojová dyspraxie a hra na klavír
Název práce v češtině: Vývojová dyspraxie a hra na klavír
Název v anglickém jazyce: Developmental dyspraxia and playing the piano
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Kraus, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 15.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:18.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: Mgr. Eva Gitschinská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK