Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působení Bundeswehru v Afghánistánu v rámci mise ISAF
Název práce v češtině: Působení Bundeswehru v Afghánistánu v rámci mise ISAF
Název v anglickém jazyce: Bundeswehr ISAF-deployment in Afghanistan
Klíčová slova: Bundeswehr, ISAF, Afghánistán, NATO, spojenectví, použití síly, provinční rekonstruční tým, mandát OSN
Klíčová slova anglicky: Bundeswehr, ISAF, Afghánistán, NATO, alliance, use of force, provincial reconstruction team, UN mandate
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2012
Datum zadání: 10.11.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 09:45
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: PhDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Mair, S. Auslandseinsätze der Bundeswehr. Leitfragen, Entscheidungsspielräume und Lehren. Stiftung Wissenchaft und Politik. Berlin. 2007
Maull, Hanns W. Die prekäre Kontinuität: Deutsche Außenpolitik zwischen Pfadabhängigkeit und Anpassungsdruck. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2006.
Maull, Hanns W. Deutsche Aussenpolitik: Orientierungslos. Zeitschrift für Politikwissenschaft. 2011
WILLIAMS,M.J. (2010). NATO, security and risk management : from Kosovo to Kandahar. London: Routledge. 148 s. ISBN 978-0-415-59248-2.
FRIESENDORF,C., KREMPEL,J. (2010). Militarisierung statt Bürgernähe : das Missverhältnis beim Aufbau der afghanischen Polizei. Frankfurt am Main: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. 38 s. ISBN 978-3-942532-09-9.
JUNGBAUER, S. (2010). Die Bundeswehr in Afghanistan : die innerstaatlichen Restriktionen des deutschen ISAF-Einsatzes. Hamburg: Dr. Kovač. 169 s. ISBN 978-3-8300-5087-2.
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu zabyvat nasazenim německých vojaků v Afghánistánu v rámci mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v letech 2009-2013. Ve své práci budu zkoumat naplňování strategie ISAF a úkolů stanovených na Londýnské konferenci o Afghánistánu v roce 2010. Ve své práci bych chtěla zodpovědět otázky: Je nasazení Bundeswehru v rámci ISAF kompatibilní s koncepcí Německa jako „civilní mocnosti“? Jak je naplňována nová strategie ISAF a s ní spojený odchod vojsk z Afghánistánu? Jaký postoj má německá společnost k postupnému odchodu vojsk z Afghánistánu?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my master ´s thesis I handle the deployment of german army in Afghanistan as part of International Security Assistance Force ISAF from 2009 to 2013. I will analyze the new strategy of NATO and the goals, that were definited on London conference on Afghanistan in January 2010. I want to answered the following questions: Is the deploment of german Army as part of ISAF compatible with the concept of civilian power? What view has the german society on this mission in Afghanistan? How is the new strategy used in reality?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK