Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lekce z přírody - příprava hybridních bioaktivních látek
Název práce v češtině: Lekce z přírody - příprava hybridních bioaktivních látek
Název v anglickém jazyce: Lessons from nature – preparation of hybrid bioactive compounds
Klíčová slova: Sekundární metabolity, evoluce, genové shluky, polyketidy, neribozomální peptidy, linkosamidy
Klíčová slova anglicky: Secondary metabolites, evolution, gene clusters, polyketides, nonribosomal peptides, lincosamides
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Ing. Jiří Janata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2013
Oponenti: RNDr. Blanka Zikánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK