Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ošetřování pacienta s diagnózou pseudomyxom peritonea
Název práce v češtině: Ošetřování pacienta s diagnózou pseudomyxom peritonea
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with Pseudomyxom peritonea
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství (12-ULEO)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2006
Datum zadání: 04.04.2006
Datum a čas obhajoby: 08.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK