Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocnou s diagnózou karcinomu prsu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocnou s diagnózou karcinomu prsu
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with breast cancer
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství (12-ULEO)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2006
Datum zadání: 04.04.2006
Datum a čas obhajoby: 09.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK