Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změna kultury školy po nástupu ředitelky mateřské školy do funkce
Název práce v češtině: Změna kultury školy po nástupu ředitelky mateřské školy do funkce
Název v anglickém jazyce: Changeover of school culture after taking the office of director by a director of kindergarten
Klíčová slova: kultura školy, klima školy, styl řízení, motivace, komunikace, implementace změny
Klíčová slova anglicky: school culture, psychosocial climate, motivation, a management style, a comunication, foreknowledge, team, implementation of change
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 07.11.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 08:15
Místo konání obhajoby: katerda CŠM Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závěrečná bakalářská práce byla zadána v souladu s metodickým materiálem pro závěrečné bakalářské práce vydaným CŠM PedF UK v Praze v roce 2011.
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu, který byl vypracován studentem a uložen na moodle.
Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v uvedeném materiálu.
Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce, autor tím dokládá dostačenou kompetentnost pro další odbornou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK