Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Rezistence k antibiotikům u klinicky významných kmenů rodu Enterococcus
Název práce v češtině: Rezistence k antibiotikům u klinicky významných kmenů rodu Enterococcus
Název v anglickém jazyce: Antibiotic resistance in clinically important strains of Enterococcus spp.
Klíčová slova: rezistence, linezolid, vankomycin, Enterococcus, cílové místo
Klíčová slova anglicky: resistance, linezolid, vankomycin, Enterococcus, target structure
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Denisa Petráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 09.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Lucia Motlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK