Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny reprodukčního chování obyvatelstva na počátku demografické revoluce (na příkladu Staňkova)
Název práce v češtině: Změny reprodukčního chování obyvatelstva na počátku demografické revoluce (na příkladu Staňkova)
Název v anglickém jazyce: Changes in reproductive behaviour in the beginning of the demographic revolution (example of Staňkov)
Klíčová slova: demografická revoluce, 19. století, rekonstrukce rodin, Staňkov, sociální stratifikace
Klíčová slova anglicky: demographic revolution, 19th century, family reconstitution, Staňkov, social stratification
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 15.11.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
  doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza skladby obyvatelstva a změn v jeho reprodukci v závěru 19. století ve vybrané oblasti Čech na základě rozboru primárních pramenů (církevních matrik a sčítacích archů). To v kontextu soudobého ekonomického a společenského vývoje daného regionu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK