Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asymmetric Tandem Lithium Amide Conjugate Addition/Radical Reactions and Their Application in the Total Synthesis of Natural Products
Název práce v češtině: Asymetrická tandemová konjugovaná adice lithného amidu/radikálové reakce a jejich aplikace v totální syntéze přírodních látek
Název v anglickém jazyce: Asymmetric Tandem Lithium Amide Conjugate Addition/Radical Reactions and Their Application in the Total Synthesis of Natural Products
Klíčová slova: Organokovová chemie, totální syntéza, radikálové reakce, přírodní látky, elektronový přenos
Klíčová slova anglicky: Organometallic chemistry, Total synthesis, Radical reactions, Natural products, Electron transfer
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: Dr. Ullrich Jahn, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 07.11.2012
Datum a čas obhajoby: 06.12.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.12.2019
Oponenti: Ing. Pavel Kočovský, CSc.
  doc. RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK