Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daňové soustavy zemí EU a dohody o zamezení dvojího zdanění
Název práce v češtině: Daňové soustavy zemí EU a dohody o zamezení dvojího zdanění
Název v anglickém jazyce: Tax systems of EU countries and agreements to avoid double taxation
Klíčová slova: Daňový systém Dohoda o zamezení dvojího zdanění Daňová harmonizace Daň z příjmu fyzických osob
Klíčová slova anglicky: tax system double taxation avoidance agreement tax harmonization income tax
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 07.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2013
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 11:00
Místo konání obhajoby: 321
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Oponenti: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout úplný popis a rozbor průběhu a aktuálního stavu daňové harmonizace v rámci Evropské unie a důvodů pro přijímání dohod o zamezení dvojího zdanění. Zároveň diplomová práce srovnává a analyzuje dohody o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Velkou Británií a Německem a také srovnává daňové systémy těchto dvou zemí a charakterizuje základní rozdíly a zvláštnosti těchto národních systémů.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly se zaměřují na teoretické vymezení daňové harmonizace a dohod o zamezení dvojího zdanění. Tyto kapitoly tak seznamují s charakteristikou daňové harmonizace, důvody pro harmonizaci daní a aktuálním stavem daňové harmonizace v rámci EU, důvody pro uzavírání dohod o zamezení dvojího zdanění, procesem uzavírání těchto mezinárodních dohod ve světové a české historii a základními modelovými typy dohod.
Další dvě kapitoly mé práce pak jsou zaměřeny více prakticky, kdy ve třetí kapitole je srovnána dohoda o zamezení dvojího zdanění, kterou ČR uzavřela s Velkou Británií s dohodou uzavřenou s Německem a popsány možné důvody pro odlišnosti v těchto smlouvách a zároveň tak analyzovány podmínky pro zdanění ve smlouvách uvedených typů příjmu.
Čtvrtá část práce seznamuje čtenáře se systémem daně z příjmu fyzických osob ve Velké Británii a v Německu, kdy podávám základní charakteristiku daně z příjmu v těchto vzorových zemích a poté se zaměřuji zejména na daňovou sazbu a konečný výpočet daňové povinnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Tax systems of the states in the European Union and double taxation avoidance agreements
The purpose of this Master thesis on the theme “Tax systems of the states in the European Union and double taxation avoidance agreements” is to provide a complete description and an analysis of the actual situation of tax harmonization in the European Union and of the progress made in this field.
Simultaneously the Master thesis presents the reasons for concluding the double taxation avoidance agreements while comparing and analysing in particular the double taxation avoidance agreement concluded between the Czech Republic, Great Britain and Germany. It focuses mainly on the tax systems of the above mentioned countries, compares them between each other, and highlights their basic differences and particularities of each of them.
This Master thesis is divided into four chapters. The two first chapters are focusing on the theoretical aspects of the tax harmonization and double taxation avoidance agreement. These chapters are characterizing the tax harmonization, describing the reasons why to achieve the tax harmonization and are explaining the reasons why, within the actual state of the tax harmonization in the EU, the double taxation avoidance agreements should be concluded. Furthermore, it is dealing with the process of negotiating international agreements of this type on the global level as well as during the Czech Republic’s history and it is describing the basic model types of these agreements.
In the two next chapters the more practical approach is used while comparing the two double taxation avoidance agreements – the one concluded between the Czech Republic and Great Britain and the one concluded between the Czech Republic and Germany. The differences between the two agreements are analysed and probable reasons to their existence are given. Furthermore, the taxation conditions to tax the incomes dealt with in the above mentioned agreements are analysed in details.
The fourth chapter of the thesis is providing the reader with the insight to income tax systems in Great Britain and Germany when basically characterising both tax systems of these two model states. Special focus is given to the tax rate and the calculation of final tax liability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK