Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace interakcí fluorované stacionární fáze Rtx-200MS s analyty metodou inverzní plynové chromatografie
Název práce v češtině: Charakterizace interakcí fluorované stacionární fáze Rtx-200MS s analyty metodou inverzní plynové chromatografie
Název v anglickém jazyce: Characterization of interactions between Rtx-200MS fluorinated stationary phase and analytes by inverse gas chromatography
Klíčová slova: fluorovaná stacionární fáze Rtx-200MS, inverzní plynová chromatografie, LFER metoda, Abrahamova rovnice
Klíčová slova anglicky: fluorinated stationary phase Rtx-200MS, inverse gas chromatography, LFER method, Abraham´s equation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2012
Datum zadání: 06.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK