Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Některé aspekty dynamiky letního monsunu v Asii v reanalyzovaných meteorologických datech
Název práce v češtině: Některé aspekty dynamiky letního monsunu v Asii v reanalyzovaných meteorologických datech
Název v anglickém jazyce: Some aspects of the dynamics of the Asian summer monsoon in reanalysed meteorological data
Klíčová slova: Asijský letní monsun, reanalyzovaná meteorologická data, nelinearita, prediktabilita
Klíčová slova anglicky: Asian summer monsoon, meteorological reanalysis, nonlinearity, predictability
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2012
Datum zadání: 09.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na studium některých aspektů dynamiky letního monzunu v Asii. K tomuto účelu budou využita reanalyzovaná meteorologická data, zejména ERA-40. Studovány budou zejména otázky variability a prediktability tohoto fenoménu a možnosti redukce jeho vysokodimenzionální dynamiky.
V rámci metodiky zpracovaní se předpokládá využití pokročilých technik jako je EOF, popř. PDF.
Seznam odborné literatury
[1] Turner, A.G., Hannachi, A. (2010): Is there regime behavior in monsoon convection in the late 20th century? Geophys. Res. Let, 37, 1 – 5
[2] Hannachi, A., Jolliffe, I.T., Stephenson, D.B. (2007): Empirical orthogonal functions and related techniques in atmospheric science: A review, Int. J. Climatol, 27, 1119 – 1152
[3] Krishnan, R., Zhang, C., Sugi, M. (1999): Dynamics of Breaks in the Indian Summer Monsoon, Journal of the Atmospheric Sciences, 57, 1354 – 1372
[4] Rajeevan, M., Gadgil, S., Bhate, J. (2010): Active and Breaks spells of the Indian summer monsoon, J.Earth Syst. Sci., 119, 229 – 247
[5] Webster, P.J., Yang, S. (1992): Monsoon and ENSO: Selectively interactive systems, Q. J. R. Meteorol. Soc., 118, 877 – 926
[6] Sperber, K.R., Slingo, J.M., Annamalai, H. (2000): Predictability and the relationship between subseasonal and interannual variability during the Asian summer monsoon, Q.J.R. Meteorol. Soc., 126, 2545 – 2574
[7] von Storch, H., Zwiers, F.W. (1999): Statistical Analysis in Climate Research. Cambridge University Press, Cambridge.
(případně další literatura podle doporučení vedoucího)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK