Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neuronavigace repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) na základě funkčního zobrazení mozku v klinické aplikaci u sluchových halucinací.
Název práce v češtině: Neuronavigace repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) na základě funkčního zobrazení mozku v klinické aplikaci u sluchových halucinací.
Název v anglickém jazyce: Neuronavigation of RMTS based on brain functional imaging in clinical aplication in auditory hallucinations
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2005
Datum zadání: 07.10.2005
Datum a čas obhajoby: 20.05.2013 15:15
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:22.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:04.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2013
Oponenti: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK