Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti prezentace základů speciální teorie relativity
Název práce v češtině: Možnosti prezentace základů speciální teorie relativity
Název v anglickém jazyce: How to present elements of Special Theory of Relativity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2012
Datum zadání: 07.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: RNDr. Stanislav Gottwald
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit a ověřit materiály, které by mohly zprostředkovat základní poznatky STR (konkrétně relativistické kinematiky) zájemcům na středoškolské úrovni, a to pokud možno názorně, srozumitelně a tak, aby přispěly k rozvoji fyzikálního pochopení těchto partií.

Zásady pro vypracování:
1. Provést rešerši týkající se výkladu základů STR v učebnicích i dalších pramenech, věnovat přitom pozornost i moderním způsobům prezentace na webu. V rešerši se věnovat i miskoncepcím studentů v této oblasti.
2. Vytipovat možnosti, jak žákům prezentovat základní jevy a myšlenkové pokusy (jevy), ilustrovat vztahy a přiblížit koncepty STR. V případě více možností prezentace provést jejich srovnání.
3. Navrhnout koncepci jak obsahu, tak formy prezentace vybraných partií STR, která by byla přístupná zájemcům na středoškolské úrovni. (Může jít o pokročilejší středoškolskou úroveň s přesahem např. do VŠ kurzu pro budoucí učitele.)
4. Vypracovat elektronické vzdělávací materiály, které by vybrané části STR prezentovaly v souladu s navrženou koncepcí.
5. Vypracované materiály nechat posoudit jak odborníky z řad fyziků, tak vybranými učiteli; dle možnosti alespoň pilotně ověřit reakce studentů na dané materiály. V reakci na získané zkušenosti materiály případně upravit.

Výsledné materiály by pak následně (případně až po obhajobě práce) měly být publikovány na webu.
Seznam odborné literatury
S.Lilley: Discovering relativity for yourself. Cambridge Univ.P., 1981.
D. F. Styer: Relativity for the Questioning Mind. The Johns Hopkins U. P., Baltimore, Maryland, 2011.
Tatsu Takeuchi: An Illustrated Guide to Relativity. Cambridge Univ.P., 2010.
Dále knihy typu: Einstein, Infeld: Fyzika jako dobrodružství poznání, Bartuška: Kapitoly ze speciální teorie relativity, SŠ i VŠ učebnice (Fyzika pro gymnázia: Speciální teorie relativity, Halliday, Resnick, Walker: Fyzika, apod.), učebnice STR typu J.G.Taylor: Special Relativity, apod.
SImulační programy jako "RealTimeRelativity", http://realtimerelativity.org
C.deHosson et al.: Designing learning scenarios for a 3D virtual environment: The case of special relativity. Lat. Am. J. Phys. Educ. 6, Suppl. I, August 2012, 27-33.
Levrini1 O., diSessa A.: How students learn from multiple contexts and definitions: Proper time as a coordination class. Phys.Rev.Spec.Topics PER, 4,010107,2008.
R.E.Scherr et al.: Student understanding of time in special relativity: Simultaneity and reference frames,
Am. J. Phys. 69,S24, 2001.
Další články z časopisů American Journal of Physics, European Journal of Physics a dalších dle zadání vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK