Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Solidarita v závazkových právních vztazích
Název práce v češtině: Solidarita v závazkových právních vztazích
Název v anglickém jazyce: Solidarity in legal obligations
Klíčová slova: solidární závazkový právní vztah, závazkové právo
Klíčová slova anglicky: solidary obligation relationship, law of obligations
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.11.2012
Datum a čas obhajoby: 10.02.2014 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:01.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2014
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK