Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Notář a civilní proces
Název práce v češtině: Notář a civilní proces
Název v anglickém jazyce: The notary and civil procedure
Klíčová slova: notář, civilní proces, právní pomo, soudní komisař
Klíčová slova anglicky: notary, civil procedure, legal assistance, court commissioner
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2012
Datum zadání: 12.11.2012
Datum a čas obhajoby: 22.09.2014 12:30
Místo konání obhajoby: v m.č.229
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2014
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK