Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkce biotransformačních enzymů ve vývoji nefropathií vyvolaných aristolochovou kyselinou
Název práce v češtině: Funkce biotransformačních enzymů ve vývoji nefropathií vyvolaných aristolochovou kyselinou
Název v anglickém jazyce: Function of Biotransformation Enzymes in Development of Nephropathies Caused by Aristolochic Acid
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2012
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 19.09.2016 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.
  prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK