Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální konstrukce školní šikany v hlavních denících ČR z genederové perspektivy
Název práce v češtině: Mediální konstrukce školní šikany v hlavních denících ČR z genederové perspektivy
Název v anglickém jazyce: The Media Construction of School Bullying Reported in Major Czech Newspapers Considered From a Gender Perspective
Klíčová slova: média, šikana, gender
Klíčová slova anglicky: media, bullying, gender
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2012
Datum zadání: 03.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V souladu se zásadami pro vypracování bakalářských prací na FHS UK.
Seznam odborné literatury
Renzetti, C. a Curran, D. (1999, 4. vyd.). Ženy, muži a společnost. London: Allyn a Bacon
C.Gilligan: Jiným hlasem
E.Badinter: Materská láska
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci budou kvalitativní metodou analyzovánžy novinové články o šikaně, a to z perspektivy genderu. Konkrétně půjde o články z hlavních celostátních deníků zabývajících se šikanou za posledních 5 let. Budou položeny a následně rozpracovány tyto základní otázky: Jak je šikana prezentována v mediálním diskurzu? Zahrnuje její prezentace genderový rozměr a případně jak?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK