Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Funkční role ISLET1 během neurosenzorového vývoje vnitřního ucha.
Název práce v češtině: Funkční role ISLET1 během neurosenzorového vývoje vnitřního ucha.
Název v anglickém jazyce: Functional role of ISLET1 in the neurosensory development of the inner ear.
Klíčová slova: Kochleární trubice, MyosinVIIa, otický váček, PAX2, sakulus, transgenní model Pax2-Isl1, transkripční faktor
Klíčová slova anglicky: Cochlear duct, Myosin VIIa, PAX2, otocyst, sacculus, transgenic model Pax2-Isl1, transcriptional factor
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2012
Datum zadání: 02.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Oponenti: doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Man, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK