Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Soli 2-aminoethanolu a ferrocenových kyselin
Název práce v češtině: Soli 2-aminoethanolu a ferrocenových kyselin
Název v anglickém jazyce: Salts of 2-aminoethanol and ferrocene-based acids
Klíčová slova: krystalové inženýrství, ferrocen, rentgenová strukturní analýza, infračervená spektroskopie, (2-hydroxyethyl)amonné soli, krystalizace, krystalová struktura, elektrostaticky podporované vodíkové vazby, nekovalentní interakce
Klíčová slova anglicky: crystal engineering, ferrocene, single-crystal X-ray diffraction analysis, infrared spectroscopy, (2-hydroxyethyl)ammonium salts, crystallization, crystal structure, charge-assisted hydrogen bonds, non-covalent interactions
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2012
Datum zadání: 02.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK