Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní aspekty pornografie
Název práce v češtině: Trestněprávní aspekty pornografie
Název v anglickém jazyce: Criminal Aspects of Pornography
Klíčová slova: trestní právo, pornografie, dětská pornografie
Klíčová slova anglicky: Criminal law, Pornography, Child pornography
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2012
Datum zadání: 02.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2015
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je představit fenomén pornografie z trestněprávního hlediska, poukázat na nedostatky současné české relevantní právní úpravy a navrhnout jejich možné řešení, především formou potenciálních legislativních změn.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main purpose of this thesis is to introduce the phenomenon of pornography in terms of criminal law, to point out flaws in the current relevant criminal legislation in the Czech Republic and to propose a possible solution in a form of potential legislative
changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK