Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály pro nelineární optiku - soli a kokrystaly heteroaromatických bází
Název práce v češtině: Nové materiály pro nelineární optiku - soli a kokrystaly heteroaromatických bází
Název v anglickém jazyce: Novel materials for nonlinear optics - salts and cocrystals of heteroaromatic bases
Klíčová slova: NLO, SHG, krystalová struktura, vibrační spektra
Klíčová slova anglicky: NLO, SHG, crystal structure, vibrational spectra
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK