Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Flexibilní formy pracovní doby
Název práce v češtině: Flexibilní formy pracovní doby
Název v anglickém jazyce: Flexible forms of working hours
Klíčová slova: flexibilita, flexijistota, pracovní doba
Klíčová slova anglicky: flexibility, flexicurity, working hours
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.04.2017
Datum a čas obhajoby: 18.04.2017 15:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 228, II. patro, budova PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:20.02.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.04.2017
Oponenti: JUDr. Roman Lang, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK