Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s malnutricí a s PEG
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s malnutricí a s PEG
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with malnutrition and with PEG
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: MUDr. Václav Pospíšil
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK