Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bioremediation of persistent aromatic pollutants
Název práce v češtině: Bioremediace persistentních aromatických polutantů
Název v anglickém jazyce: Bioremediation of persistent aromatic pollutants
Klíčová slova: houby bílé hniloby, mykoremediace, polychlorované bifenyly, ligninolytické enzymy, cytochrom P450 monooxygenásový system, 454-pyrosekvenace
Klíčová slova anglicky: "white rot fungi", mycoremediation, polychlorinated biphenyls, ligninolytic enzymes, cytochrome P450 monooxygenases system, 454-pyrosequencing
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 05.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
  prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK