Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Název práce v češtině: Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Název v anglickém jazyce: House Arrest Punishment, Its Execution and Control
Klíčová slova: Domácí vězení, Alternativní tresty, Elektronický monitoring
Klíčová slova anglicky: House Arrest, Alternative Sentences, Electronic Monitoring
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2013
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK, míst. č. 308
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK