Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Some point-free aspects of connectedness
Název práce v češtině: Některé bezbodové aspekty souvislosti
Název v anglickém jazyce: Some point-free aspects of connectedness
Klíčová slova: Stoneova dualita, bezbodová topologie, kompaktifikace, De Morganovské framy, konstruktivní matematika
Klíčová slova anglicky: Stone duality, point-free topology, compactification, De Morgan frames, constructive mathematics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2012
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium souvislosti a nekterych dalsich jevu v bezbodovem kontextu
Seznam odborné literatury
Johnstone: Stone Spaces
Picado - Pultr: Frames and Locales
Kriz - Pultr: Peculiar behaviour of connected locales Cahiers de Top. et Geom. Diff XXX
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK