Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diverzita a management středních a nízkých lesů
Název práce v češtině: Diverzita a management středních a nízkých lesů
Název v anglickém jazyce: Diversity and management of coppices and coppices with st andards
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2012
Datum zadání: 31.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: Ing. Martin Kačmar
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK