Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inflammation and cancer in germ-free vs. conventionally reared animals
Název práce v češtině: Zánět a rakovina v bezmikrobních vs. standardně chovaných zvířatech
Název v anglickém jazyce: Inflammation and cancer in germ-free vs. conventionally reared animals
Klíčová slova: zánět, cytokíny, vrozená imunita, mikroprostředí nádoru, kolorektální karcinóm, bezmikrobní zvířata, experimentální modely rakoviny, myš, potkan
Klíčová slova anglicky: inflammation, cytokines, innate immunity, tumour microenvironment, colorectal carcinoma, germ-free animals, experimental cancer models, mouse, rat
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Dr. Luca Ernesto Vannucci, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Fabián Čaja, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2012
Datum zadání: 31.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.
  doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK